Senioři v exekuci: Jak vysoké jsou srážky z jejich důchodu?


Finanční potíže se bohužel nevyhýbají ani starším lidem, kteří by si v ideálním případě měli užívat důchodu. Na vině bývají nízké příjmy i lhostejní potomci, kteří se nestydí je využívat jako zdroj peněz. I senioři tak mohou skončit v exekuci. Jak se srážky odrazí na jejich často jediném příjmu, kterým je státní podpora neboli “důchod”?

Senioři v exekuci: Jak vysoké jsou srážky z jejich důchodu?

Exekuce nemusí probíhat zabavením majetku, ale také prostřednictvím měsíčních srážek ze mzdy, v případě seniorů z důchodu, který je taktéž považován za stálý a pravidelný příjem. Jak tyto exekuční srážky probíhají? Jak je zadlužený senior chráněn? Nebo snad zákon více nahrává věřitelům?

Dvojí exekuce už není možná

Velký problém u exekucí v minulosti představovala zejména dvojí exekuce, k níž docházelo často a nevyhýbala se ani zadluženým důchodcům. Seniorovi byla splátka nejprve stržena z důchodu. O nezabavitelné minimum, které mu zůstalo na účtu, však přišel při následném obstavení bankovního účtu. Důchodci tak nezůstaly žádné peníze na život. To už dnes není možné.

Co je to nezabavitelné minimum?

U seniorů v exekuci se postupuje stejně jako o ostatních dlužníků. Z přiděleného důchodu je odečteno výše zmíněné nezabavitelné minimum, které aktuálně činí 7 872,75 Kč. Tato částka musí seniorovi zůstat bez ohledu na výši dluhu a počtu exekucí.

K nezabavitelné částce se připočítává 2 624,25 Kč za každou osobu, která se seniorem žije ve společné domácnosti, a k níž ho váže vyživovací povinnost. Většinou se jedná o manžela či manželku bez ohledu na jejich příjem, pokud pracuje, či důchod. Může jít ale i o nezletilé a osiřelé dítě, které po smrti rodičů důchodce dostal do péče.

Peníze, které po odečtu nezabavitelného minima zbudou, se dále rozdělí na tři části. Jedna třetina důchodci automaticky zůstane. Druhé dvě části se použijí na úhradu přednostních a obyčejných dluhů. Nemá-li dlužník žádné přednostní dluhy, zůstanou mu na účtu dvě třetiny. Poslední třetina je vždy použita na úhradu dluhů. Částka překračující 20 994 Kč se sráží celá.

Jaký je rozdíl mezi prioritními a obyčejné dluhy?

Přednostně jsou hrazeny prioritní neboli přednostní dluhy. Jedná se například o náhradu škody za zdraví nebo dluhy vzniklé na daních. Za obyčejné dluhy jsou považovány splátky běžných půjček.

Jak srážky z důchodu probíhají?

Průměrný starobní důchod se v současné době pohybuje okolo 15 000 Kč. Svobodnému či ovdovělému penzistovi je z důchodu strženo 7 872,75 Kč, ženatému 10 497 Kč ((7872,75 Kč + 2624,25 Kč za partnera).

Po odečtu minima ženatému seniorovi zbude 4 503 Kč. Tato částka se rozdělí na třetiny po 1 501,00 Kč. Nesplácí-li senior přednostní dluhy, zůstane mu z toho 3 002 Kč a jedna třetina výši 1 501 Kč bude použita na splácení dluhů. Celkem mu zůstane 13 499 Kč. Splácí-li však i přednostní pohledávku, zůstane mu jedna třetina a dvě třetiny půjdou na účet věřitelům. Zůstane mu tedy 11 998 Kč.

Pobírá-li penzista vysoký důchod například ve výši 30 000 Kč, zůstane mu na účtu nejméně 7 872,75 Kč. Zbytek u svobodného penzisty činí 22 127,75 Kč, což je o 1 133 Kč více, než činí výše uvedený limit 20 994.Tato částka je zabavena celá a použita na splácení dluhů.

Nižší důchod exekuci nepodléhá

Nezabavitelné minimum činí 7 872,75 Kč na zadluženého seniora. K této částce se přičítá 2 624,25 Kč na každou další vyživovanou osobu. Může jít o jednu i více osob. Tato částka musí dlužníkovi zůstat vždy. Pobírá-li senior nižší důchod, než činí jeho nezabavitelné minimum, srážky na exekuci nelze provést. Takový důchod exekuci dle zákona nepodléhá.

« Už jste požádali o kompenzační bonus za květen? Poradíme vám, jak na to | Jak se počítá důchod letos a jak to bude vypadat v roce 2022? »
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky