Jak se počítá důchod letos a jak to bude vypadat v roce 2022?


Vzorec pro výpočet starobního důchodu se stanovuje vždy k 1. lednu a následujících  dvanáct měsíců se nemění. Starobní důchod se tedy počítá všem občanům ČR stejně, ať už do důchodu odchází na začátku či konci roku. Platí to také pro valorizaci neboli zvýšení důchodu, která probíhá na začátku každého nového roku.

Jak se počítá důchod letos a jak to bude vypadat v roce 2022?

Výpočet důchodu v ČR ovlivňují dva faktory - průměrná výše příjmu budoucího důchodce a celková doba zákonného pojištění. Starobní důchod se skládá ze dvou částí, a to základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu.

První část základní výměr je téměř stejně vysoký pro všechny nastávající důchodce. Letos je to 3 550 Kč, o 60 Kč více než v předchozím roce 2020. Druhá část procentní výměr se odvíjí od průběhu a délky pojištění. Čím více nastávající důchodce vydělával a čím déle si platil státní sociální pojištění, tím na vyšší starobní důchod dosáhne.

Bez pojištění nárok na starobní důchod nevzniká

Základní podmínkou k přiznání nároku na vyplácení starobního důchodu je v ČR minimální doba zaplaceného pojištění, která aktuálně činí 36 let.

Délka pojištění má přitom na výsledný důchod ve stáří větší vliv, než senioři tuší. Každý další rok, ale i měsíce mohou důchod zvýšit o příjemnou částku. Odchází-li občan ČR do důchodu například po 44 letech a 240 dnech, počítá se to dohromady jako 45 let.

Co je osobní vyměřovací základ a jak se počítá

Základ pro výpočet starobního důchodu představuje osobní vyměřovací základ. Jedná se o průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky převedenou na současné hodnoty za pomoci speciálních koeficientů, které zohledňují inflaci.

Konkrétně pro výpočet důchodu v roce 2021 jsou hodnoceny příjmy za odpracované roky v období 1986 až 2020. Počítají se však pouze roky, za které nastávající důchodce uhradil povinné sociální pojištění.

Jak se osobní základ redukuje

Osobní vyměřovací základ je při výpočtu redukován. To znamená, že od určité výše nemá průměrná měsíční mzda vliv na výši starobního důchodu. V letošním roce se používají dvě redukční hranice:

  • I. redukční hranice je do 15 595 Kč,
  • II. redukční hranice je od 15 595 Kč do 141 764 Kč. Průměrná měsíční mzda nad hranici 141 764 Kč už nemá na výši důchodu vliv. To znamená, že se dál se důchod nezvyšuje.

Příklady výše starobních důchodu v ČR v roce 2021 dle platné legislativy:

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění 38 let

Doba pojištění 42 let

Doba pojištění 46 let

20 000 Kč

13 093 Kč

14 097 Kč

15 102 Kč

30 000 Kč

14 575 Kč

15 735 Kč

16 896 Kč

40 000 Kč

16 057 Kč

17 373 Kč

18 690 Kč

50 000 Kč

17 539 Kč

19 011 Kč

20 484 Kč

60 000 Kč

19 021 Kč

20 649 Kč

22 278 Kč

80 000 Kč

21 985 Kč

23 925 Kč

25 866 Kč

Zdroj: vlastní výpočet

Zvýšení starobních důchodů v roce 2022

Na začátku nového roku se mohou čeští důchodci těšIT na obzvláště štědrý nárůst důchodů. Průměrný starobní důchod by se totiž měl od ledna zvýšit o 835 Kč, což není zanedbatelná částka.

Základní výměra důchodu bude v roce 2022 činit 3 900 Kč, tedy o 350 Kč oproti letošnímu roku a procentní výměra důchodu bude vyšší o 1,3 %. Dalších 300 Kč obdrží důchodci nad rámec běžné valorizace.

« Senioři v exekuci: Jak vysoké jsou srážky z jejich důchodu? | Informace o souborech cookies a jejich využívání »
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky