Pozůstalost a půjčky: kdo zaplatí dluhy po zemřelém?


Musí dědicové splácet? Ano - to je stručná odpověď obsažená v paragrafech občanského zákoníku. A na následný doplňující dotaz “kolik” pak nová verze legislativy odpovídá “všechno”. Existují ale výjimky. A proto je dobré se ve věcech kolem pozůstalosti předem zorientovat.

Pozůstalost a půjčky: kdo zaplatí dluhy po zemřelém?

Kdo je dědic?

Nejprve je dobré zjistit, zda vůbec splňujete podmínky k tomu, abyste po zemřelé osobě mohli dědit. Rozhoduje přitom stav v okamžiku úmrtí zůstavitele. Může se jednat o fyzickou či právnickou osobu nebo stát.

Nezpůsobilý dědic ale dědit nemůže. Stanete se jím v těchto případech:

  1. Když se dopustíte úmyslného trestného činu vůči zůstaviteli, jeho předkovi, potomkovi nebo manželovi, případně zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli (třeba ji spálíte). Jedinou šancí, jak se stát v takovém případě způsobilým dědicem, je, že vám zůstavitel tento čin výslovně prominul.
  2. Když se jako manžel/ka vůči zůstaviteli dopustíte domácího násilí a v době smrti již v důsledku toho běží rozvodové řízení zahájené na nnávrh zemřelého.
  3. Když jde o dědictví po dítěti a vy jste jako rodič zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že jste ji zneužíval nebo z vlastní vinou závažným způsobem zanedbával.

Zákon a závěť

Okresní soud v místě, kde zůstavitel zemře, nejdřív určí notáře. Ten dědictví projedná a vydá usnesení, které opět schválí okresní soud.

Dědictví se ze zákona rozděluje podle takzvaných dědických tříd. Celkem je jich šest, a to podle “blízkosti” příbuzných zemřelého. Do prvních tří třída tak patří děti a manžel či manželka, kteří si majetek rozdělí rovným dílem. Dále pak rodiče zůstavitele a osoby, které žily ve společné domácnosti alespoň rok před jeho smrtí nebo sourozenci.

Po sourozenci zůstavitele ovšem dědí pouze jeho děti. Děti jeho dětí už nikoli. Takže majetek bohatého prastrýčka z Ameriky vám nejspíš bude k ničemu.

V dalších třídách pak figurují další vzdálenější příbuzní. Až když se v celé posloupnosti nenajde žádný dědic, připadá dědictví státu.

Dědit můžete také ze závěti, ve které zemřelý popíše svou “poslední vůli”, jak s majetkem po jeho smrti naložit.

“Všechno nebo nic”

Ovšem, ani fakt, že jste způsobilým dědicem, není vždy důvodem k naději, že přijdete k majetku navíc. Pozůstalost se totiž dědí celá, a to včetně všech dluhů a pohledávek. Zdědit tak můžete například dům. Když je ale zatížen hypotékou, musíte dál splácet.

Nový občanský zákonník navíc posílil pozici věřitele a nově zavedl povinnost splatit všechny dluhy po zůstaviteli. Tedy nejen do výše nabytého majetku, jak tomu bylo dříve. Podle nových pravidel musí dědic v případě potřeby sáhnout i do vlastní kapsy.

Naštěstí existují výjimky. Dědicové mohou za určitých podmínek “ohraničit” rozsah povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti. V takovém případě dědic ručí za pohledávky zemřelého jen výší jeho majetku.

Dalším řešení může být sjednání pojištění půjčky v případě úmrtí dlužníka.

„Jde o pojištění, které pomůže situaci řešit. V případě úmrtí klienta zaplatí zůstatek půjčky pojišťovna. Vaši blízcí tak nemusí mít žádné starosti s řešením závazků. Právě pro tyto případy jsme například připravili tuto službu v rámci programu Zonkyho záchranná vesta,” říká Dan Červený, produktový manažer Zonky.

Zapomenutý poklad

Poslední možností, jak se dluhům z pozůstalosti vyhnout, je celé dědictví odmítnout. V takovém případě pak nic splácet nemusíte.

Společně s dluhy se ovšem vzdáte i veškerého majetku. A takové řešení je dobré pečlivě uvážit. I když je pozůstalost zatížená třeba právě půjčkou, stále se v průběhu dědického řízení může objevit další majetek zemřelého, o kterém jste nevěděli. A pokud se příbuzní dědictví kvůli dluhům v začátcích řízení jednou vzdají, nebudou již mít na nic z pozůstalosti nárok.

« Refinancováním ušetříte až tisíce měsíčně | Co vám zbyde při exekuci? »
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky