Odstupné kompenzuje ztrátu příjmu po výpovědi: Kolik a za jakých podmínek můžete získat?


Existují situace, kdy má zaměstnanec v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele ze zákona nárok na finanční odstupné. V podstatě se jedná o odškodné, jehož úlohou je adekvátní kompenzace nečekané ztráty příjmu.

Odstupné kompenzuje ztrátu příjmu po výpovědi: Kolik a za jakých podmínek můžete získat?

Mezi takové situace nejčastěji patří ukončení poměru z důvodu snižování stavů, zrušení vaší pracovní pozice či pobočky. Zaměstnanec musí obdržet finanční odstupné, jež má nahradit náhlou ztrátu příjmu až na několik měsíců.

Co je odstupné a kdy na něj má zaměstnanec ze zákona nárok

Odstupné znamená finanční vyrovnání mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem, s nímž byl ukončen pracovní poměr za určitých zákonem stanovených podmínek. Odstupné a podmínky jeho poskytnutím upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Nárok na odstupné vzniká pouze za určitých podmínek. Výpověď musí být podána zásadně ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec, který pracovní poměr ukončí z vlastní vůle, nárok na odstupné nemá nikdy. Nárok odstupné se netýká ani případů, kdy pracovní poměr končí v rámci poměru sjednané na dobu určitou.

Výpověď ze strany zaměstnavatele neznamená automatický nárok na vyplacení finančního vyrovnání. Záleží na okolnostech a důvodech rozvázání pracovního poměru. Například za hrubé porušení pracovních povinnosti propuštěný zaměstnanec žádné odškodné nezíská.

Chyba musí být na straně zaměstnavatele, například:

  • nadbytečnost,
  • snižování stavů,
  • ukončení činnosti,
  • zrušení pracovní pozice,
  • zrušení pobočky,
  • nemožnost vykonávat práci kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání.

Jak a podle čeho se počítá výše odstupného

Výpočet výše odstupného je stanovena zákonem a odvíjí si od délky trvání pracovního poměru:

  • Zaměstnanec, který u daného zaměstnavatele pracoval méně než 1 rok, má nárok na odstupné ve výši 1 průměrného měsíčního platu.
  • Zaměstnanec, který u daného zaměstnavatele pracoval 1 až 2 roky, má nárok na odstupné ve výši 2 průměrných měsíčních platů.
  • Zaměstnanec, který u daného zaměstnavatele pracoval déle než 2 roky, má nárok na odstupné ve výši 3 průměrných měsíčních platů.

Maximální výše odstupného není zákonem stanovena. Zaměstnavatel může zaměstnanci nabídnou i vyšší odstupné. Není-li ve smlouvě domluveno jinak, je zaměstnavatel povinen odstupné vyplatit v nejbližším výplatním termínu po ukončení pracovního poměru.

Potíže s vyplacením odstupného

Nejčastěji nastává problém s vyplacením odškodného, pokud zaměstnavatel zbankrotuje a ukončí činnosti. Zaměstnavatel totiž musí vyplatit velké množství pracovníků a kvůli špatné ekonomické situaci to může být problém.

V takovém případě se zaměstnanci mohou obrátit na příslušný Úřad práce ČR, který může vyplatit odstupné, pokud tak neučinil původní zaměstnavatel. Toto odstupné je osvobozeno od zdravotního a sociálního pojištění i od daně z příjmů fyzických osob.

Dále existuje situace, kdy je zaměstnanec povinen už vyplacené odstupné vrátit, a to pokud zaměstnanec začne znovu pro stejného zaměstnavatele pracovat ve lhůtě, která odpovídá násobku výdělku, z něhož bylo odstupné vypočítáno.

V případě odstupného ve výši tří měsíčních platů to jsou tři měsíce, během kterých by se k zaměstnavateli neměl vrátit, nechce-li o finanční odškodné přijít. Zaměstnavatel o vrácení odstupného musí nejprve požádat, nejde o automatickou povinnost.

Zdanění a další důležité informace o odstupném

Za odstupné nejsou vyžadovány povinné odvody na pojištění. To znamená, že propuštěný obdrží vyšší částku, než by dostal v podobě běžné výplaty. Odvody se týkají pouze daní.

Odstupné musí být zdaněno a to daní z příjmů ve výši 15 %. Výjimečně se zdanění může vyšplhat na zvýšenou sazbu 23 %. Platí to pouze pro případy, kdy je hrubý měsíční příjem včetně odstupného vyšší než 155 644 korun.

Pokud zaměstnanec obdrží finanční odstupné, ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti a to po celou dobu, za kterou mu bylo odškodné vyplaceno. Podpora mu tedy začne být vyplácena o jeden až tři měsíce dle výše odstupného později. Zákonná lhůta pro vyplácení podpory se nemění a zůstává stejná.

« Lze nevyčerpanou dovolenou převést do dalšího roku? Jak na to? | Víte, kolik “bere” prezident České republiky? »
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky