Lze nevyčerpanou dovolenou převést do dalšího roku? Jak na to?


Pokud za letošní rok nestihnete vyčerpat celou dovolenou, nemusíte se bát. Můžete si ji nechat proplatit nebo si požádat o placené volno. Jak takový převod nevyčerpané dovolené probíhá?

Lze nevyčerpanou dovolenou převést do dalšího roku? Jak na to?

Nejčastěji se řeší převod nevyčerpané dovolené z předchozího roku, může ale jít o dřívější roky. To je většinou případ zaměstnanců a zaměstnankyň na rodičovské dovolené a osob, které jsou dlouhodobě nemocné.

Pokud se nacházíte v situaci, kdy vám zbývá dovolená například z roku 2021 či ještě starší a v jejím čerpání vám nebrání žádná překážka v práci, a ani zaměstnavatel neurčil její čerpání, můžete si termín určit sami. Vaší povinností je informovat zaměstnavatele o době čerpání v předstihu nejméně 14 dnů.

O dovolené z roku 2022 rozhoduje zaměstnavatel

Možnost nástupu na základě vašeho rozhodnutí pro letošní dovolenou neplatí. Termín určuje zaměstnavatel. Můžete se s ním samozřejmě dohodnout a o dovolenou v daném termínu požádat. Zaměstnavatel však vašemu návrhu nemusí vyhovět.

Stanovenou dobu čerpání vám musí zaměstnavatel oznámit písemně nejméně 14 dní předem, pokud se nedohodnou jinak. Nemůže tedy určit dovolenou ze dne na den, pokud by s tím zaměstnanec nesouhlasili.

Zaměstnavatel vám dále nesmí nařídit termín čerpání dovolené na dobu, kdy vykonáváte vojenské cvičení, službu v operačním nasazení, nebo jste na mateřské či rodičovské dovolené.

O dovolené za rok 2022 budete moci sami rozhodovat až od 1. července 2023, pokud ji do té doby nevyčerpáte ani zaměstnavatel neurčí dobu jejího čerpání.

Důvody, kdy nemusíte vyčerpat dovolenou v roce, za který náleží:

  • naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele,
  • překážky v práci na straně zaměstnance - dočasná pracovní neschopnost, mateřská či rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny, jiná překážka v práci.

V těchto dvou případech je dovolená převedena do dalšího roku automaticky. Nedochází k jejímu propadnutí a o převod nutné žádat.

Možnost odloženého čerpání dovolené

Zaměstnavatel vám může určit čerpání dovolené pouze v roce, za který náleží. Je přitom jedno, zda se jedná o dovolenou v základním rozsahu do 4 týdnů nebo rozšířenou nad 4 týdny.

Zaměstnavatele můžete požádat o uzavření dohody o odložení čerpání dovolené, tedy o převod do dalšího kalendářního roku. Převést lze dovolenou pouze nad základní výměru 4 týdny. Výjimkou jsou pedagogičtí pracovníci škol a akademičtí činitelé vysokých škol, kteří mohou žádat o převod dovolené nad výměru 6 týdnů.

Žádost ze strany zaměstnance musí mít vždy písemnou podobu. Samotná dohoda ale už písemná být nemusí. Nicméně je to doporučeno. V dohodě nemusí být uveden konkrétní termín čerpání převedené dovolené. I to je doporučeno.

Dojde-li k převodu části dovolené na vaši žádost, zaměstnavateli zůstává povinnost určit vám, abyste ji  vyčerpali do konce následujícího kalendářního roku. To tedy znamená, že dovolenou převedená z roku 2022 na rok 2023 musíte vyčerpat do konce roku 2023.

Další možnosti, jak dovolenou převést do dalšího roku

Vyplatí se vědět, že důvody pro převod dovolené můžete kombinovat. Máte-li například nárok jen na 4 týdny dovolené, můžete využít automatický převod z důvodů překážek v práci nebo naléhavých provozních důvodů.

Máte-li nárok na dovolenou v délce 5 týdnů, 1 týden lze převést na základě vaší žádosti a další týden na základě automatického převodu z důvodů překážek v práci nebo naléhavých provozních důvodů.

Převod dovolené lze navíc provést mezi dvěma rozdílnými zaměstnavateli, pokud měníte zaměstnání. Jde to ale je tehdy, pokud s tím souhlasí původní i nový zaměstnavatel. Tento převod je možný pouze v rámci jednoho kalendářního roku. Změníte-li práci na konci roku, máte nárok na proplacení nevyčerpané dovolené. 

Jak to s proplácením dovolené

Nárok na proplacení nevyčerpané dovolené vzniká pouze v případě ukončení pracovního poměru. Tato náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku platného v den skončení pracovního poměru. Pokud pracovní poměr skončí ke dni 31. ledna 2023, pro výpočet náhrady za dovolenou se použije průměrný výdělek za čtvrté čtvrtletí roku 2022.

« Jak vysokou podporu v nezaměstnanosti obdrží ti, kteří neprokážou předchozí výdělek? | Odstupné kompenzuje ztrátu příjmu po výpovědi: Kolik a za jakých podmínek můžete získat? »
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky