Víte, kolik “bere” prezident České republiky?


Hlava českého státu, tedy prezident, tuto primárně reprezentativní činnost nevykonává zadarmo. Jak vysoký je plat současných českých prezidentů a na jaké výsady a hmotné výhody má nárok? Pokud vás zajímá přesně tato informace, pokračujte ve čtení.

Víte, kolik “bere” prezident České republiky?

Prezident České republiky představuje nejvyššího ústavního činitele a jako takový pobírá nejvyšší plat ze všech ústavních činitelů. V minulosti byl rozdíl mezi výší platu prezidenta a ostatních vrcholných ústavních činitelů, jako je předseda vlády nebo předseda Poslanecké sněmovny opravdu vysoký.

Změnil to až zákon přijatý na podzim v roce 1995  zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

Plat české prezdienta tvoří několik složek

Jako základní složku platu hlava českého státu pobírá 341 200 Kč měsíčně. Prezidentský plat nepodléhá dani z příjmu, což dříve neplatilo, ale neodvádí zdravotní, ani sociální pojištění. Pro srovnání předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny berou 274 800 Kč měsíčně.

Všichni ústavní činitelé mají k základnímu platu nárok na různé náhrady výdajů. Jedná se zejména o náhrady výdajů na reprezentaci, dopravu (u některých včetně soukromých účelů), stravování a ubytování, dále pak odborné a administrativní práce proplácené jejich spolupracujícím odborníkům.

U prezidenta to je nastaveno jinak. Jednotlivé náhrady nahrazuje jedna paušální částka ve výši 317 500 Kč měsíčně. Zdanění a odvody jsou stejné jako u základní platu. Po sečtení prezident ČR každý měsíc obdrží celkem 658 700 Kč.

Vedle základního platu a paušální náhrady výdajů má český prezident nárok na takzvané naturální požitky, které jsou osvobozeny od daně z příjmů, a mezi něž patří:

  • užívání všech nemovitostí patřící pod sídlo prezidenta ČR,
  • služební vozidlo s řidičem i bez k výkonu funkce i soukromým účelům,
  • úhradu veškerých poskytnutých zdravotních služeb,
  • užívání dvou účastnických telefonních stanic.

Prezidentovi ČR je vyplácen měsíční plat i v období, kdy funkci dočasně nevykonává. Je-li nemocný, nepotřebuje tedy neschopenku. Platí to také tehdy, když Poslanecká sněmovna a Senát dojdou k usnesení, že prezident nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad.

 Co znamená Kancelář prezidenta a co vše má na starosti

Kancelář prezidenta republiky je rozpočtová organizace zajišťující záležitosti spojené s výkonem funkcí českého prezidenta. Kancelář prezidenta se primárně věnuje politické a úřední činnosti.

Ostatní servisní činnosti vykonávají její příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány, které mají na starosti hospodaření s nemovitostým a movitým majetkem areálu Pražského hradu a zámku Lány.

Kromě Kanceláře prezidenta je třeba zmínit Vojenskou kancelář plnící úkoly související s funkcí prezidenta republiky jakožto vrchního velitele ozbrojených sil a má na starosti činnost Hradní stráže.

Na jaký příjem má nárok bývalý prezident?

Ani po skončení funkce si bývalý prezident nežije vůbec špatně. Ještě tři měsíce poté, co mu skončí mandát prezidenta, může využívat služební vozidlo s řidičem i bez k výkonu funkce i k osobním účelům. Ostatní výhody bývalému prezidentovi zajišťuje zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce z roku 2004.

Bývalému prezidentovi mu náleží měsíční renta ve výši 50 000 Kč vyplácena Kanceláří prezidenta a paušální náhrada ve výši dalších 50 000 Kč měsíčně. Celkem si tedy bývalý prezident přijde na 100 000 Kč měsíčně. Zdanění a odvody zůstávají stejné. Bývalý prezident republiky má rovněž k dispozici vozidlo ve vlastnictví státu s řidičem i bez něho.

Na příjem bývalého prezidenta se však nevztahuje valorizace. To znamená, že jeho renta je od roku 2004 stále stejná.

Výše uvedená renta včetně paušálních náhrad jsou bývalému prezidentovi vypláceny doživotně. O nárok může přijít pouze v následujících případech, kdy:

  • byl jmenován nebo zvolen do zákonem jmenované politické funkce (např. poslanec, senátor, člen vlády a další),
  • se stal soudcem,
  • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.
« Odstupné kompenzuje ztrátu příjmu po výpovědi: Kolik a za jakých podmínek můžete získat? | 6 věcí, které se hodí vědět o výpočtu starobního důchodu »
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky