6 věcí, které se hodí vědět o výpočtu starobního důchodu


Výši starobního důchodu ovlivňuje doba pojištění a rozhodné příjmy. U obou platí, že čím jsou vyšší, tím vyšší penze vás čeká. Existuje ale několik druhů příjmů, výdělků, které se do výpočtu státního důchodu nezahrnují. Co všechno byste před nástupem do penze měli vědět?

6 věcí, které se hodí vědět o výpočtu starobního důchodu

Základní výměra starobní penze je vždy a pro všechny stejná

Starobní důchod má dvě složky - základní a procentní výměru. Základní výměra je stejná pro všechny důchodce bez ohledu na dobu pojištění a jejich výdělky. Pro rok 2023 základní výměra činí 4 040 Kč.

Nelze ji individuálně měnit a je jedno, zda senior tvrdě pracoval po celý život a vydělával v průměru mnohem více než druzí. Vliv na tuto složku nemá ani počet vychovaných dětí a rozdíl se nedělá ani mezi řádnými a předčasnými důchodci.  

Na příjmy z aktuálního roku se nehledí

Jako druhý faktor výpočet starobního důchodu ovlivňují takzvané rozhodné příjmy. Jedná se o příjmy, z nichž bylo odvedeno sociální pojištění, od roku 1986. Příjmy, ze kterých sociální pojištění nebylo zaplaceno, se do výpočtu nezahrnují.

V roce 2023 jsou za rozhodné považovány příjmy v rozmezí let 1986 až 2022. Příjmy za aktuální rok 2023 do výpočtové formule státního důchodu už nevstupují.

Do výpočtu se zahrnují pouze ukončené roky

Co se týče doby pojištění, do výpočtu jsou vždy zahrnuty pouze celé odpracované roky. Pokud máte za sebou odpracovaných 45 let a 300 dní, počítat se vám bude jen 45 let. Dny nad poslední ukončený rok pojištění se do výše starobního důchodu nepočítají. Někdy se tedy vyplatí rok “doklepat”, obzvlášť když vám do jeho konce zbývají jen týdny či dokonce dny.

Na výchovné nemá nárok každý rodič

Od roku 2023 mají někteří rodiče k důchodu nárok na takzvané výchovné ve výši 500 Kč na každé vychované dítě. Nárok má pouze jeden z rodičů, nikdy ne oba dva.

Výchovné náleží k řádným i předčasným starobním důchodům, na invalidní důchodce se ale nevztahuje. Nárok na výchovné mají automaticky ženy. Muži jej mohou získat jen tehdy, pokud splní zákonné podmínky.

Mimořádné valorizace platí pouze v daném roce

V loňském roce 2022 proběhly dokonce dvě mimořádné valorizace důchodů, jejichž účelem bylo zvýšení státního důchodu všem příjemcům bez rozdíl. Nárok měli i ti penzisté, kteří odešli do důchodu až na sklonku roku 2022. Nárok ale už neměli ti senioři, kteří do důchodu nastoupili na začátku roku 2023, byť šlo o rozdíl několika dní.

V roce 2022 bylo výhodnější odejít do předčasného důchodu

Standardně předčasný důchod nikdy nevychází z finančního hlediska výhodněji než řádný starobní důchod. Rok 2022 byl výjimkou a důvodem byly právě dvě mimořádné valorizace starobních důchodů.

Díky tomu bylo v roce 2022 výhodnější nastoupit do předčasného důchodu. I přes krácení totiž tito důchodci získali vyšší předčasný důchod, než kdyby počkali na výpočet řádného důchodu.

« Víte, kolik “bere” prezident České republiky?
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky