Vláda chystá změny, které finančně přilepší rodinám s nižšími příjmy


Sněmovnou právě prochází několik zajímavých návrhů, jejichž cílem je kompenzace současného zvyšování cen následkem vysoké inflace. Po finanční stránce by mohly přilepšit rodinám s dětmi, pěstounům a všem příjemcům sociálních dávek.

Vláda chystá změny, které finančně přilepší rodinám s nižšími příjmy

Níže uvedené návrhy a změny schválila vláda v rámci svého jednání 1. června 2022. Ihned poté byly přesunuty k dalšímu projednání do Sněmovny.

Konkrétně se jedná o následující:

 • návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě,
 • změny u důchodového pojištění pro pěstouny,
 • změny u příspěvku na bydlení,
 • změny u rodičovského příspěvku,
 • změny u podpora částečných úvazků.

Jednorázová dávka na dítě ve výši 5 000 Kč

Tento návrh zákona slibuje vybraný rodinám jednorázový finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč. Nárok na něj budou mít rodiče dětí, které se narodí do konce roku 2022, a dětí, jimž k 1. srpnu 2022 ještě nebude 18 let.

Hlavní podmínkou k získání příspěvku je maximální výše společného ročního příjmu rodičů v roce 2021, která nesmí přesáhnout 1 milion Kč hrubého. Rozhodné jsou přitom stejné druhy příjmů jako pro uznání standardního přídavku na dítě a příspěvku na bydlení, což jsou příjmy ze závislé činnosti nebo ze samostatné výdělečné činnosti jako OSVČ, případně z pronájmu nemovitostí a podobně.

O dávku bude žádat pouze jeden z rodičů. V případě střídavé péče ji může podat kterýkoliv z rodičů s tím, že příjmy bude prohlašovat za rodinu, s níž dítě v době podání žádosti žije. K doložení příjmů by mělo stačit čestné prohlášení. Výši příjmů si stát může ověřit za pomoci České správy sociálního zabezpečení a Finančního úřadu.

V srpnu by Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo zprovoznit aplikaci, která umožní podat žádost elektronicky. Žádost bude možné vyřídit také osobně na vybraných pobočkách Czech POINTu. Dle odhadů MPSV by příspěvek mělo obdržet asi 1,6 milionu dětí.

Důchodové pojištění pro pěstouny

Cílem této změny je úprava nedostatku současného zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Nezprostředkovaní pěstouni (např. prarodiče) od 1. ledna 2022 místo původní odměny pobírají příspěvek při pěstounské péči. Problém představuje fakt, že příjemci odměny jsou účastni sociálního a zdravotního pojištění. Příspěvek při pěstounské péči však účast na pojištění nepokrývá.

Podle novely by nezprostředkovaní pěstouni byli účastni důchodového pojištění už od data zavedení příspěvku při pěstounské péči 1. ledna 2022 až do konce pěstounské péče o dítě, které jim bylo svěřené do péče před rokem 2022. Podmínkou je platný nárok na odměnu pěstouna k 31. prosinci 2021.

Příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek

V jednání jsou dále návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o státní sociální podpoře. První novela by měla zásadním způsobem usnadnit vyřizování státní podpory, aby byla poskytována na dobu neurčitou bez nutnosti o ni žádat opakovaně každý rok. Náklady na bydlení a příjmy domácnosti by se dokládaly za pololetí, nikoliv každý čtvrtletí jako dosud.

V rámci jednodušší administrace by žadatel nemusel dokládat pravidelné zúčtování služeb a doklady k žádosti by mělo být možné nahrát elektronicky. Údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, by žadatel neměl dokládat vůbec.

Druhá novela významně rozšíří výčet situací, kdy bude možné požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Přihlíženo bude například k náhlým individuální potřebám žadatelů. Poskytnutá pomoc by měla být rychlejší a měla by co nejvěrněji zohlednit majetkové poměry žadatele.

Upravit by se mělo rovněž čerpání rodičovského příspěvku. Příjemci s nižšími příjmy, kteří nyní čerpají příspěvek v maximální výši 10 tisíc Kč měsíčně, si polepší na 13 tisíc Kč.

Lepší podpora částečných úvazků

Poslední změna se vztahuje k zákonu o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

Cílem navrhovaných změn je zvýšení motivace zaměstnavatelů k tvorbě pracovních pozic na částečný úvazek zejména pro rodiče malých dětí, ale také dalších osob, jež z rozličných důvodů nemohou pracovat na plný úvazek.

Zaměstnavatelé by měli získat slevu 5 % na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud na částečný úvazek zaměstnají například:

 • studenty středních či vysokých škol,
 • rodiče dětí do 10 let včetně pěstounů,
 • osoby pečující o osobu blízkou odkázanou na cizí pomoc,
 • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce,
 • osoby na rekvalifikaci.
 • osoby nad 55 let,
 • osoby mladší 21 let, kde by však neměla platit podmínka práce na částečný úvazek.
« Vysoká inflace škodí penězům na spořicích účtech. Jaké další možnosti existují? | Zdražování začíná být pro řadu domácností neúnosné. Jakou pomoc nabídla vláda? »
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky