O peníze ve Sberbank lidé nepřijdou. Dříve či později by je měli dostat téměř všichni


Válka o Ukrajinu neblaze ovlivnila podnikání celé řady společností. Například ruskou Sberbank začali ve velkém opouštět klienti již v den útoku. Odpoledne ve stejný den banka uzavřela všechny pobočky a fungovat přestalo také internetové bankovnictví. Většina klientů se však o své peníze bát nemusí.

O peníze ve Sberbank lidé nepřijdou. Dříve či později by je měli dostat téměř všichni

Ve čtvrtek 24. února odstartoval ruský prezident Vladimir Putin invazi na Ukrajině. Negativní vliv války okamžitě pocítily hlavně velké ruské firmy jako Sberbank, která v ČR zastupovala přibližně 100 tisíc klientů.

Většina klientů své peníze dostane díky pojištění vkladů

Několik dní po útoku Česká národní banka (ČNB) zahájila řízení odebrání bankovní licence Sberbank z důvodu neschopnosti dostát závazkům vůči klientům. Peníze začne tento týden vyplácet Komerční banka prostřednictvím Garančního systému finančního trhu (GSFT) od 9. března. Do té doby si klienti Sberbank musí počkat.

Své peníze mohou s jistotou čekat klienti, kteří u Sberbank měli peníze na běžném, spořicím či termínovaném účtu. Tyto peníze totiž automaticky spadají mezi pojištěné vklady, přičemž výše náhrady na jednoho vkladatele činí maximální 2 499 500 Kč.

Kolem investovaných peněz u Sberbank panuje nejistota

Mnohem méně jasno je okolo investic, které mezi pojištěné vklady nepatří. Jako jiné banky také Sberbank nabízela možnost investic a to konkrétně do dluhopisů, podílových fondů a hypotečních zástavních listů.

Hypoteční listy vydané Sberbank se stanou součástí dalšího řízení. Existují dvě možnosti. Za prvé je může spolu s bankou převzít nový subjekt. Za druhé dojde k úpadku a majitelé těchto listů se stanou věřiteli.

Poslední hypoteční listy měla Sberbank vydat někdy v roce 2018, protože další roky pro ně nebyl z důvodu nízkých úroků příznivé. Podle dostupných informací by ani dluhopisy v celkovém objemu peněz Sberbank neměly tvořit nijak významnou část.

U podílových fondů je panika zbytečná. Zde Sberbank fungovala jen jako zprostředkovatel investic. “Investor změní distributora, ale samotný pád banky nebude mít vliv na vývoj jeho investice”, vysvětlila Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky. Nového administrátora by měla určit ČNB a přes něj bude klient svůj majetkový účet dál spravovat.

Z informací dostupných na webu Sberbank nákup podílových fondů řešila ve spolupráci s NN Investment Partners a Generali Investments.

Co se bude dít dál?

Nejlepší i nejjednodušší by bylo, kdyby Sberbank se všemi jejími závazky a pohledávkami převzal jiný bankovní subjekt.

Pokud se tak nestane, banka skončí v úpadku. Bude stanoven insolvenční správce, který spočítá její majetek, a postupně dojde k uspokojování přihlášených věřitelů v pořadí stanoveném zákonem.

Jako první přijdou na řadu nároky zaměstnanců a druhý je stát. Teprve poté se řeší ostatní věřitelé a akcionáři jsou až na posledním místě.

Věřitelé, kteří se budou muset “postavit do fronty”, jsou:

  • Vklady dalších bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (investiční či penzijní společnosti), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven.
  • Vklady státu.
  • Podřízené dluhy (to jsou vklady, které pojištěná instituce může zčásti zahrnout do kapitálu.
  • Pohledávky z vkladů pocházející z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti.
  • Pohledávky městských částí hlavního města Prahy, obcí a krajů, jejichž daňové příjmy přesahují 500 000 EUR.

Ohrožené jsou peníze velkých měst

Zatímco běžní lidé své peníze obdrží, velká města už si jistá být nemohou. Naopak hrozí, že o uložené peníze definitivně přijdou. Jejich peníze nespadají mezi pojištěné vklady na rozdíl od peněz menších peněz a obcí, pokud o pojištění požádali a doložili, že splňují zákonnou podmínku, kterou je roční daňový příjem nižší než 500 000 EUR.

„Podle evropské směrnice 2014/49/EU, o systémech pojištění vkladů, se pojištění vkladů nevztahuje na žádné veřejné orgány. Směrnice však připouští, aby členské státy pojištění vkladů umožnily místním orgánům, jejichž roční daňové příjmy nepřesahují 500 000 EUR. Tuto možnost se Česká republika rozhodla využít, a vklady malých obcí tedy mohou být za níže uvedených podmínek pojištěny,“ stojí v podmínkách Garančního systému finančního trhu.

« Platíte si životní pojištění? Uveďte jej do daňového přiznání a plaťte nižší daně | Vysoká inflace škodí penězům na spořicích účtech. Jaké další možnosti existují? »
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky