Pracovní smlouva podle zákona: Je nutný podpis nebo stačí odsouhlasení e-mailem


Stále častěji se osobní, obchodní a pracovní záležitosti řeší online. Co takový podpis pracovní smlouvy? Musí ji nový zaměstnanec smlouvu podepsat osobně, aby platila? Nestačí ji odsouhlasit e-mailem? A jaké podmínky musí takové elektronické potvrzení splňovat?

Pracovní smlouva podle zákona: Je nutný podpis nebo stačí odsouhlasení e-mailem

Správný postup si popíšeme na nedávném případu předčasně propuštěného zaměstnance z jedné banky. Ta s ním původně uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou. Potřebovala jej však propustit dříve, než měl pracovní poměr dle sjednané smlouvy skončit.

Slíbené odstupné propuštěný nedostal

Jelikož ukončení takového pracovního poměru je sporné, banka propuštěnému zaměstnanci jako narovnání nabídla vyšší odstupné, než by měl dle platného zákoníku práce nárok. Ten považoval dohodu za uzavřenou a s výpovědí souhlasil.

Slíbené odstupné však neobdržel, a tak se rozhodl banku jakožto bývalého zaměstnavatele žalovat. Ta však argumentovala tím, že dohoda o narovnání nebyla uzavřena. Přesněji, že proběhlo jednání o narovnání, ale nedošlo k podpisu dohody.

Dokument nebyl zaměstnanci doručen do vlastních rukou a “pouhé” elektronické potvrzení smlouvy e-mailem nepovažoval zaměstnavatel za dostatečný. Znamená to, že odsouhlasení e-mailem s jasným “písemným” vyjádřením zákon neuznává? Jediný rozdíl spočívá v listinné a elektronické podobě.

Soudy nárok zaměstnance na odstupné potvrdily

Soud s argumenty zaměstnavatele nesouhlasil. Na základě přezkoumání všech dokumentů k případu bance nařídil bývalému zaměstnanci slíbené odstupné vyplatit. Ta nesouhlasila a odvolala se k Nejvyššímu soudu ČR.

Nejvyšší soud odvolání zamítl a rovněž se postavil na stranu zaměstnance. Nejvyšší soud se vyjádřil ve prospěch elektronické komunikace a potvrdil, že podpis pracovní smlouvy či jiné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může proběhnout také elektronicky e-mailem.

Důležité je, aby se dokument skutečně dostal do dispozice zaměstnance, a neznamená to, že dvoustranné právní jednání nemůže nastat jiným, zákonem předpokládaným způsobem.

Elektronicky uzavřené dohoda je platná

V uvedeném případě naskenovaná dohoda o narovnání obsahovala všechny náležitosti a to včetně podpisů dvou členů statutárního orgánu zaměstnavatele. Prostřednictvím e-mailu byla doručena zaměstnanci, který s nabídkou bez výhrad souhlasil. Neexistuje tedy důvod takovou dohodu zpochybňovat.

Nejvyšší soud rozhodl, že dohoda o narovnání byla řádně sjednána a zaměstnanec má nárok na zvýhodněné odstupné. Ze soudního řízení vyplývá, že pracovněprávní smlouvy je možné uzavírat i elektronicky na základě pravidel obsažených v novém občanském zákoníku.

« Zdražování začíná být pro řadu domácností neúnosné. Jakou pomoc nabídla vláda? | Jak vysokou podporu v nezaměstnanosti obdrží ti, kteří neprokážou předchozí výdělek? »
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky